Органи влади в Ураїні

Ниже представлении интернет ссылки на органы государственной власти в Украине..

Судовая власть
Єдиний государственной реєстр судовых решений
Эвропейський суд
Президент Україны
Верховна рада Україны
Урядовий портал

Житлові спори

3Право на житло закріплено статтею 8 Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод та іншими міжнародно-правовими документами

Конституцією України також серед основних прав і свобод людини й громадянина проголошено право на житло.

Статтею 47 Конституції України передбачено, що кожен має право на житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Житлові спори породжують порушення житлового законодавства тобто порушення права громадян на житло, недотримання встановлених нормативів власниками, наймачами і орендарями жилих і нежилих приміщень у жилих будинках.

Житлові спори, є досить значною категорією справ, що розглядається судами,
законодавство в даній категорії правовідносин є застарілим, так як регулюється Житловим Кодексом Української РСР 1983 року, а процедура реалізації своїх прав часто складна або ускладнюється тими чи іншими органами влади.

Найбільш поширеними категоріями житлових спорів є:

– спори про виселення, вселення;
– спори визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням;
– спори про визнання права власності на житло;
– спори про розірвання договору обміну (ренти, купівлі-продажу, найму, оренди та інших);
– спори щодо оскарження відмови в реєстрації громадянина за місцем проживання.

Правова інформація
Переглянути всі
Архив информации