Органи влади в Ураїні

Ниже представлении интернет ссылки на органы государственной власти в Украине..

Судовая власть
Єдиний государственной реєстр судовых решений
Эвропейський суд
Президент Україны
Верховна рада Україны
Урядовий портал

Поновлення на роботі

7Відповідно до Конституції України, кожній людині гарантоване право на працю, яке включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Законодавством про працю встановлено загальний порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Такі спори можуть вирішуватись комісією по трудових спорах (КТС) та судами.

Пленум Верховного Суду України пунктом 8 постанови від 1 листопада 1996 р. N 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” роз’яснив, що суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку.

Отже, працівник вправі звернутись з позовною заявою про поновлення на роботі безпосередньо в суд без попереднього розгляду комісією по трудових спорах.

У випадку визнання судом звільнення як такого, що відбулось без законних на те підстав, суд приймає рішення про поновлення працівника на попередній роботі та одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника підлягає негайному виконанню.

Правова інформація
Переглянути всі
Архив информации