Органи влади в Ураїні

Ниже представлении интернет ссылки на органы государственной власти в Украине..

Судовая власть
Єдиний государственной реєстр судовых решений
Эвропейський суд
Президент Україны
Верховна рада Україны
Урядовий портал

Визнання господарського договору недійсним

1На підставі господарських договорів між суб’єктами господарювання виникають господарські зобов’язання.

Господарське зобов’язання Договір припиняється у випадку:
1) виконанням його належним чином;
2) зарахуванням зустрічної однорідної вимоги;
3) у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в одній особі,
4) за згодою сторін, через неможливість виконання;
5) у разі його розірвання;
6) визнання недійсним за рішенням суду

Якщо припинення господарського зобов’язання здійснюється шляхом розірвання відповідного договору за загальним правилом передбачає можливість домовитись сторонами то визнання договору недійсним відбувається відповідно до вимог закону або на підставі рішення суду.

Нормами Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України недійсність договорів розмежовують на два види: 1) договори які відповідно до закону можуть бути визнанні нікчемними; 2) оспорюванні договори.

Нікчемний договір є недійсним незалежно від наявності чи відсутності відповідного рішення суду. В той же час не позбавляє сторін або відповідно органу державної влади можливості подання позову про визнання нікчемного господарського договору недійсним.

Договір може бути визнаний судом недійсним у випадку недодержання стороною (сторонами) вимог встановлених частинами першою – третьою, п’ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України.

Зокрема, договір визнається недійсним, якщо зміст договору суперечить чинному законодавству, особа, яка підписала договір, не має необхідного обсягу цивільної дієздатності, волевиявлення сторони договору не є вільним та не відповідає його внутрішній волі.

Позивачами у справах, з визнання договорів недійсними крім сторін в передбачених законом випадках є прокурор, державні та інші органи, будь-яке підприємство, установа, організація, а також фізична особа, чиї права та охоронювані законом інтереси порушує цей договір.

Правова інформація
Переглянути всі
Архив информации