Органи влади в Ураїні

Ниже представлении интернет ссылки на органы государственной власти в Украине..

Судовая власть
Єдиний государственной реєстр судовых решений
Эвропейський суд
Президент Україны
Верховна рада Україны
Урядовий портал

Цивільно-правовий чи трудовий договір

10Дуже часто як роботодавці так і працівники підміняють та плутають ці поняття.

Перш за все необхідно розмежувати ці два договори за сферою правового регулювання.

Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Отже трудовий договір передбачає трудові відносини які регулюється трудовим законодавством в тому числі на сторони розповсюджуються права, обов’язки та гарантії за цим законодавством.

Цивільно-правовий договір це договір з фізичною особою відносини згідно якого регулюються нормами цивільного права наприклад договір підряду регулюється главою 61 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ), а договір про надання послуг глава 63 ЦКУ.

Сторони у договорах
В трудовому договорі сторонами є «Роботодавець» та «Працівник»

Як правило сторонами в цивільно-правовому договорі є з однієї «Замовник», а з іншої «Виконавець» , «Підрядник» , тощо.

Укладення договору

Трудовий договір з працівником повинен бути оформлений у формі трудового договору, оформлені наказу чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу. Про «прийняття на роботу» роботодавець зобов’язаний повідомити центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Державну фіскальну службу. Відповідно до ст..265 Кодексу законів про працю України допуск працівника до роботи без виконання зазначених умов тягне за собою накладення на роботодавця штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Відповідно до статті 208 Цивільного кодексу України цивільно-правовий договір (як форма правочину) необхідно вчиняти у письмовій формі. Як засвідчує судова практика не дотримання письмової форми при укладенні цивільно-правового договору надає суду підстави вважати що з фізичною особою фактично укладено трудовий договір.

Зміст договору, характер та порядок виконуваної роботи.

Якщо зміст цивільно-правового договору буде відповідати умовам трудового договору такий договір може бути визнаний трудовим.

Під час виконання трудового договору працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядкові, підписується у книзі реєстрації виходу працівників на роботу, щодо нього ведеться табель обліку використання робочого часу, працівника може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а при виплаті заробітної плати, роботодавець утримує та сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету, нарахування на фонд оплати праці, нараховує, утримує та сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснює інші обов’язки, передбачені законами.

За цивільно-правовим договором фізична особа здійснює виконання робіт (надання послуг) на власний ризик, а замовник отримує лише результат в обумовлені сторонами строки.

У випадку коли порядок виконання цивільно правового договору за своїм правовим характером буде відповідати трудовому договору такий договір може бути визнаний трудовим!

Крім того, необхідно не забувати про податковий кодекс України (далі-ПКУ). Так згідно з пунктом 177.8 статті 177 ПКУ під час нарахування (виплати) фізичній особі— підприємцеві доходу від операцій, здійснюваних у межах обраних ним видів діяльності, суб’єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податку на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, який отримує такий дохід, надано виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємницької діяльності. Однак це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника або роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 і 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Правова інформація
Переглянути всі
Архив информации