Органи влади в Ураїні

Ниже представлении интернет ссылки на органы государственной власти в Украине..

Судовая власть
Єдиний государственной реєстр судовых решений
Эвропейський суд
Президент Україны
Верховна рада Україны
Урядовий портал

Правова інформація

Захист честі, гідності та ділової репутації

4Статтею 34 Конституції України, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Конституційні права на свободу думки і слова не надають права посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Крім права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань кожен має обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію.

Читати далі

Житлові спори

3Право на житло закріплено статтею 8 Європейської Конвенції з прав людини і основоположних свобод та іншими міжнародно-правовими документами

Конституцією України також серед основних прав і свобод людини й громадянина проголошено право на житло.

Статтею 47 Конституції України передбачено, що кожен має право на житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Читати далі

Охорона праці

5Охорона праці – це система різноманітних заходів та засобів які спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Недодержання вимог охорони праці створює небезпеку для життя і здоров’я працівників.

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладено на власника або уповноваженого ним орган (роботодавець).

Читати далі

Поновлення на роботі

7Відповідно до Конституції України, кожній людині гарантоване право на працю, яке включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Законодавством про працю встановлено загальний порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Такі спори можуть вирішуватись комісією по трудових спорах (КТС) та судами.

Читати далі

Стягнення аліментів

9Батьки мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав але і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Виконання батьками обов’язку щодо утримання дитини відбувається у спосіб визначений за домовленістю між ними.

Читати далі

Поділ майна при розірванні шлюбу

6Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності.

Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Отже, під час припинення шлюбу вирішуються не тільки особисті, але й майнові права.

Читати далі

Розірвання шлюбу

8Розірвання шлюбу подружжя, яке має дітей відбувається за рішенням суду.

Позовна заяву про розірвання шлюбу може бути пред’явлена як спільно подружжям так і за позовом одного з подружжя.

Під час розгляду справи Суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя.
Читати далі

Досудове врегулювання господарського спору

2Досудове врегулювання спорів тобто застосування Сторонами заходів досудового врегулювання господарського спору.

Застосування досудового врегулювання господарських спорів дозволяє кредитору захистити порушені майнові права без звертання до суду.

Читати далі

Визнання господарського договору недійсним

1На підставі господарських договорів між суб’єктами господарювання виникають господарські зобов’язання.

Господарське зобов’язання Договір припиняється у випадку:
1) виконанням його належним чином;
2) зарахуванням зустрічної однорідної вимоги;
3) у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в одній особі,
4) за згодою сторін, через неможливість виконання;
5) у разі його розірвання;
6) визнання недійсним за рішенням суду

Читати далі

Правова інформація
Переглянути всі
Архив информации